Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
VP_06856-HDR 1600x500.jpg

22 okt 2020

Dynamische route-optimalisatie draagt bij aan duurzame doelen Omrin

AMCS Intelligent Optimisation verhoogt vulgraad ondergrondse containers en zorgt voor stressvrije planning

Route- en bedrijfsoptimalisatie

Alleen de planning checken en eventueel add-hoc orders toevoegen. Meer hoeft planner Herwin van den Hengel van Omrin niet te doen om de geoptimaliseerde inzamelroutes voor die dag definitief te maken. Op basis van het vulgraadniveau van de ondergrondse containers zijn de nacht ervoor de inzamelroutes automatisch gepland en geoptimaliseerd. Door deze verregaande digitalisering is er nu rust op de planning. Daling van het aantal stops per route en de CO2-uitstoot draagt bovendien bij aan de duurzame doelen van Omrin. Dit blijkt uit een video die AMCS maakte.

Omrin zamelt in 18 gemeenten afval in van zo’n 207.000 huishoudens. Ketens sluiten en bijdragen aan een circulaire economie is een van de belangrijke pijlers onder de duurzame strategie. Daardoor werd Omrin in 2019 gekozen tot het meest duurzame bedrijf van Nederland.

Om continu aan de duurzame en circulaire doelen te werken plant en optimaliseert Omrin de inzamelroutes met een state-of-the-art oplossing: intelligente optimalisatie dat slimme technologie combineert met IoT (the Internet of Things). Sensoren wisselen data over het vulgraadniveau van de container met het centrale ERP-systeem. Op basis van deze informatie worden automatisch de optimale ledigingsroutes gegenereerd.

Omrin gebruikt intelligente optimalisatie om zo’n 450 ondergrondse, half-bovengrondse en bovengrondse containers voor huishoudelijk afval te legen, zegt Niek Westerhof, operationeel manager afvalinzameling en reiniging, in de video. Volgens hem is deze dynamische planning het antwoord op meerdere uitdagingen waar Omrin voor stond: “zoals de lage vulgraadniveaus van de containers en de onvoorspelbare planning. Bovendien moesten we een vrij groot nieuw inzamelgebied invoegen in de bestaande planning.”

Vulgraadniveau containers gestegen tot 80%

De video laat zien dat intelligente optimalisatie de oplossing was voor deze uitdagingen. “We zijn begonnen met de beschikbare middelen te inventariseren”, zegt businessconsultant Natasja Vemmer. “Eerst hebben we gekeken of we alle coördinaten van de containers hadden, het aantal vulklepbewegingen, data wanneer een container vol was en de inhoud. Belangrijke speerpunten waren het creëren van een stressvrije planning en handmatige werkzaamheden tot een minimum beperken.” 

Met de innovatieve technologie stapte Omrin over van een semi-dynamische naar een dynamische planning, legt planner Herwin van den Hengel uit. “We legen nu alleen nog volle containers. Met als resultaat dat het aantal ledigingen per dag daalde en we op kosten bespaarden.” Het werken is voor hem ook veel makkelijker geworden. “s’ Morgens staan de geoptimaliseerde inzamelroutes voor me klaar in het systeem. Na een check hoef ik alleen nog maar de add-hoc orders toe te voegen en de routes aan de inzamelvoertuigen toe te wijzen. Omdat we hierdoor een aanzienlijke efficiëntieslag hebben gemaakt, kunnen we nu extra containers legen zonder extra voertuigen in te zetten. Met de AMCS-oplossingen hebben we ook een veel beter inzicht gekregen. Tijdens feestdagen, zoals Pasen, kunnen we daardoor veel beter voorspellen hoeveel voertuigen we nodig hebben om de containers op tijd te legen.”

Stress-vrije planning

Route-optimalisatie verbeterde substantieel de operationele inzamelprocessen van Omrin. Zo zijn de vulgraadniveaus van de containers gestegen van 60% naar 80%, zegt operationeel manager Niek Westerhof in de video. “Behalve dat is de service aan klanten aanzienlijk verbeterd. Ook is het aantal stops vermindert en daarmee het aantal gereden kilometers, de CO2-uitstoot en het brandstofgebruik. En ook belangrijk: we hebben een nieuw inzamelgebied, een vrij grote uitbreiding, aan onze dynamische planning kunnen toevoegen.”

Passie voor het sluiten van kringlopen

Omrin is het Friese wordt voor kringloop en staat symbool voor de passie die de organisatie heeft om kringlopen te sluiten. Omrin zet hiervoor slimme scheidingstechnieken en hightech energie-installaties in. Een voorbeeld is de groengasinstallatie in Heerenveen voor 10.000 huishoudens en 1 miljoen kuub groengas voor de eigen voertuigen. Ruim 70 procent van het ingezamelde afval wordt geschikt gemaakt voor hergebruik - landelijk ligt het op zo’n 50 procent.