Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
Mobiel werken tablet boordcomputer digitaal ordermanagement rijden wegen PieterBas Automatisering AMCS Group .jpg

10 dec 2019

Een mobiele oplossing op de wagen kiezen: vijf tips

Voertuigtechnologie

Efficiënter werken en daardoor de bedrijfsresultaten verbeteren. Dat zijn twee van de winstpunten als afvalinzamelaars en -recyclers kiezen voor een mobiele oplossing op de wagen. Het onderweg uitvoeren van orders met een tablet of boordcomputer heeft meer voordelen. Zo vergroot het de veiligheid van chauffeurs en kunnen bedrijven klanten een betere service bieden. Productmanager Ken Tierney van de AMCS Group zet vijf tips onder elkaar voor de keuze van een mobiel systeem op de wagen.

1: sneller en makkelijker werken voor chauffeur

Het volgen van voertuigen. Dit is voor veel bedrijven een belangrijk uitgangspunt bij de keuze voor een mobiele oplossing. Het werk van de chauffeur en de daarbij behorende rapportage wordt niet altijd bij die afweging betrokken. Daardoor is gedurende de dag wel het voertuig in beeld, maar is niet altijd duidelijk of en welke orders al zijn uitgevoerd. Een tablet of boordcomputer in de cabine geeft real time informatie over de status van opdrachten waardoor chauffeurs hun werk makkelijker en beter kunnen doen. Ook biedt het de mogelijkheid om opmerkingen en foto’s te maken. Data wordt real time met de backoffice uitgewisseld waardoor het ordermanagement van de chauffeur altijd up-to-date is. Door de ingebouwde ‘turn-by-turn navigatie’ rijdt de chauffeur bovendien de meest logische en kortste route, afgestemd op de lokale situatie. Een mobiele oplossing registreert gedurende de dag ook alle relevante informatie, zoals gereden uren, wachttijden en pauzes. Het systeem genereert op basis van deze gegevens een rapportage die kan worden gebruikt om het werk van de chauffeurs te verbeteren. Met als resultaat kostenbesparing en tevreden klanten terwijl bedrijven in de afvalindustrie tegelijkertijd efficiënt en effectief werken.

2: mobiele apparaten dragen bij aan chauffeursveiligheid

De veiligheid van chauffeurs waarborgen. Dat is voor afvalinzamelaars en -recyclers een belangrijk aspect van hun bedrijfsvoering. Dat kan niet alleen door veiligheidscontroles van voertuigen. Ook het gebruik van mobiele apparaten tijdens het rijden zorgt daar voor, bijvoorbeeld door het uitschakelen van de tablet of boordcomputer als het voertuig boven een vooraf ingestelde snelheid rijdt. Hoe minder afleiding de chauffeur tijdens het rijden heeft, hoe veiliger het voor hem is. Ook de ‘turn-by-turn navigatie’ in het systeem draagt daar aan bij. Doordat de chauffeur onderweg steeds routeaanwijzigingen krijgt, rijdt hij de juiste route en mist hij bijvoorbeeld geen afslagen of zijstraten.

3: geen ledigingen missen

Bewijzen dat een rol- of minicontainer is geleegd. Ook dat kan met een mobiele oplossing. Daarvoor maakt de chauffeur als ‘bewijs’ een foto met z’n tablet of het scherm van de boordcomputer. Deze afbeeldingen zijn in de backoffice direct beschikbaar waardoor de klantenservice al op voorhand contact met klanten kan opnemen. Dit voorkomt onnodige kosten en levert door deze service die bedrijven verlenen bovendien extra omzet op. Mede hierdoor is de real time informatie die mobiele oplossingen in de cabine leveren, belangrijk. Op basis van deze actuele gegevens kan een bedrijf het serviceniveau aan klanten op een hoger plan tillen. Het systeem levert daarvoor informatie, zoals datum en tijd van het uitvoeren van een order, foto’s die de chauffeur heeft gemaakt, het gewicht van het ingezameld afval en eventueel extra kosten die aan de klant moeten worden doorberekend.

4: integratie met weegsysteem op de wagen

Een mobiele oplossing biedt meer mogelijkheden dan het onderweg uitvoeren van orders en routenavigatie. De tablet of boordcomputer in de wagen zorgt ook voor de integratie met andere systemen op de wagen, zoals weeg- of RFID-systemen. Klantgegevens en gewichten worden via de mobiele applicatie aan elkaar gekoppeld. Door die integratie ontstaat een compleet beeld van een order, waaronder het gewicht van het ingezamelde afval per container, de locatie van lediging en het tijdstip. Behalve dat klanten op basis van deze gegevens kunnen worden gefactureerd, levert het ook een totaalbeeld in de tijd op, zoals wanneer orders voor klanten zijn uitgevoerd en wat de totaalgewichten zijn. Periodiek kunnen deze gegevens worden gebruikt om prijsverhogingen door te voeren. De onderliggende gegevens zijn dan de basis voor een eventuele toelichting naar de klant.

5: factoren voor selectie mobiele oplossing

Hoewel er meerdere mobiele oplossingen op de markt zijn, is de keuze niet ingewikkeld. Doorslaggevende factor moet zijn dat het systeem alle logistieke afvalprocessen digitaliseert. Afvalinzamelaars en -recyclers kunnen daardoor efficiënter werken en zo bedrijfsresultaten verbeteren. Behalve dat is ook veiligheid een belangrijk selectiecriterium. Dat vermindert het risico voor bedrijven en biedt chauffeurs tegelijkertijd de mogelijkheid om hun werk veilig en goed te doen.

bel mij terug