Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
09299c44-3872-11eb-bbc2-0255c322e81b.jpg

08 apr 2021

Een mooi staaltje duurzame stadslogistiek

Binnensteden worden drukker en drukker. Dit vraagt om innovatie, slimme samenwerking en vertrouwen in elkaar. Suez en Renewi hebben elkaar gevonden op het gebied van duurzame stadslogistiek. En het blijft niet bij een joint venture: ze werken graag én nauw samen met andere partijen in de branche. Hun gezamenlijke stip op de horizon is 2025. Het jaar waarin binnensteden zero emissie moeten zijn.

Waar jarenlang verschillende vrachtwagens van afzonderlijke inzamelaars bedrijfsafval ophaalden in de binnensteden, werken inzamelaars steeds vaker samen. Het resultaat? ‘Minder verkeersdrukte, minder uitstoot en méér veiligheid. Een mooi staaltje duurzame stadslogistiek’, zegt Gerard Veldhuijzen, manager Smart & City Logistics van Renewi.

Initiatieven

Overal in het land ontstaan nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame stadslogistiek. Ook in afvalland. Doordat afvalinzamelaars hun krachten bundelen, kan volgens Gerard Veldhuijzen de CO2-uitstoot en het aantal transportbewegingen flink omlaag gebracht worden. ‘Daarnaast zorgt de inzet van minder en schonere inzamelwagens voor minder geluidsoverlast, een verhoging van de verkeersveiligheid en een betere doorstroming van verkeer.’

Maar hoe werkt het in de praktijk? ‘Heel concreet betekent het dat we bedrijfsafval niet meer -achter elkaar aan rijdend- inzamelen. We werken samen. We voegen de verschillende routes samen en één inzamelaar gaat rijden, in een neutrale wagen. Achter de schermen voeren we een gezamenlijke administratie en optimaliseren we de routes’, vertelt hij.

Efficiënter rijden

De aanpak werkt. ‘Het levert milieuwinst op. Daarnaast leidt efficiënter rijden tot lagere kosten. Hierdoor kunnen we straks kostbare zero emissie voertuigen aanschaffen en blijft het inzamelen van bedrijfsafval in de toekomst ook betaalbaar. Andere voordelen van de samenwerking? We merken dat het serviceniveau voor de klant omhooggaat. Waar een klant voorheen zijn containers 2 of 3 keer per week kon ledigen, kan dit nu vaak dagelijks.’

Haarlem had 3 jaar geleden de primeur. Renewi werkte nauw samen met Suez, GP Groot en publieke inzamelaar Spaarnelanden. Green Collecting, zoals de pilot heette, was een succes.

‘Het belangrijkste wat we hebben geleerd, is het belang van onderling vertrouwen. Vooral op het gebied van bedrijfsinformatie en klantgegevens. De oplossing bleek een onafhankelijk ICT-platform, waar de koppeling van de opdrachten plaatsvond. En waar -als het werk gedaan was- iedere organisatie de activiteit in het eigen systeem kon afhandelen.’

Interesse in de aanpak

Na Haarlem volgden onder andere Amsterdam, Gouda, Bergen op Zoom en Rozendaal. ‘En onlangs startten we met slim en duurzaam inzamelen in Rotterdam en Venlo. Gemeenten zijn nieuwsgierig. De vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en branchevereniging NVRD volgen de ontwikkelingen op de voet. Ons doel is dan ook om voor 2023 de 30 grootste gemeenten laten aansluiten’, vertelt Gerard Veldhuijzen.

Volgens de manager Smart & City Logistics van Renewi is dit slechts het begin. De logistieke sector zoekt naar mogelijkheden. Zoals logistieke hubs. ‘En er wordt kritisch gekeken naar thema’s als retourlogistiek: busjes die vol een stad binnenkomen en leeg er weer uitkomen. Dit kan anders’, zegt hij. ‘Je ziet steeds meer elektrische alternatieven in het straatbeeld. Ook in onze branche zie je dat er steeds fijnmazigere oplossingen komen; van de elektrische bakfietsen tot elektrische boten.’

Binnen duurzame stadslogistiek draait het volgens Gerard Veldhuijzen om samenwerken, vertrouwen in elkaar hebben en creatieve oplossingen verzinnen. Pionieren. Hierbij is de rol van ICT van belang. ‘ICT kan verbindend werken’, besluit hij.

Renewi richt zich op het verkrijgen van waarde uit afval en streeft ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn.