Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
AES truck and mini bins

21 aug 2020

Hoe zamelen smart cities afval duurzaam in?

Tot 2050 verdubbelt het aantal mensen dat in steden woont. Dat heeft de Europese Commissie becijferd. De schattingen zijn dat, als gevolg hiervan de komende tien jaar wereldwijd de hoeveelheid afval verdubbeld. Deze alsmaar aandikkende afvalstroom vraagt om een duurzame afvalinzameling en -verwerking. Om bij een groeiende bevolking leefbare steden te houden, moeten gemeenten en afvalinzamelaars daarom een duurzame omgeving en infrastructuur creëren.

In de circulaire wereld die zich langzaamaan begint af te tekenen, is afval een grondstof. Toonaangevende gemeentelijke afvalinzamelaars ontwikkelen nieuwe en duurzamere oplossingen voor huishoudelijk afval. Organisaties worden ondersteund door state-of-the-art technologieën waardoor ze flexibel op veranderingen kunnen inspelen, hun milieu-impact verminderen en tegelijkertijd de best mogelijke klantenservice bieden.

Deze innovatieve technologieën dragen in belangrijke mate bij aan nieuwe ‘smart city-concepten’. Containers met ingebouwde sensoren of RFID-tags leveren bijvoorbeeld actuele data die inzicht geven in de operationele afvalinzameling. Op basis hiervan kunnen processen worden verbeterd om zowel de duurzaamheid te vergroten als te voldoen aan specifieke klanteisen.

Innovatieve technologie vermindert gereden kilometers en CO2-uitstoot

Een voorbeeld van deze state-of-the-art afvalinzameling is Omrin die met innovatieve technologie het aantal gereden kilometers en de CO2-uitstoot vermindert waardoor de milieu-impact afneemt. De inzamelaar en recycler van huishoudelijk afval heeft dat resultaat bereikt door routes voor het legen van ondergrondse containers te optimaliseren met intelligente optimalisatie. Deze innovatieve technologie combineert supersnelle en slimme algoritmen met IoT (Internet of Things).

Sensoren in de ondergrondse containers van Omrin registreren de vulgraad en wisselen real-time data uit met het centrale ERP-systeem dat op basis daarvan automatisch de optimale routes voor de volgende dag genereert. Omdat er daardoor efficiënter kan worden ingezameld, daalde het aantal keren dat ondergrondse containers worden geleegd aanzienlijk. Ook is de vulgraad gestegen, van 60% naar 80%. De gemiddelde inhoud van het afval in de containers bij het legen nam daarmee toe van 260 kilo naar 300 kilo. Per saldo scheelt dit een aanzienlijk aantal ledigingen waardoor voertuigen elders kunnen worden ingezet. Bovendien kan het planningsproces worden versneld, waardoor planners meer tijd overhouden voor ander werk.

Sneller en nauwkeuriger plannen

Door intelligente optimalisatie kunnen organisaties voldoen aan de extreem complexe eisen die de planning stelt aan het inzamelen van de verschillende soorten huishoudelijk afval. Een toonaangevend Duits bedrijf kan daardoor zowel routes optimaliseren als het papierwerk en de communicatie tussen de planners en chauffeurs digitaliseren. Hierdoor wordt er sneller en directer gecommuniceerd terwijl tegelijkertijd aan de hoogste kwaliteitseisen wordt voldaan. Met route en tijd als belangrijkste parameters bereikt het Duitse bedrijf hierdoor ideale planningsresultaten die leiden tot efficiënte en optimale routes.

Door de slimme algoritmen is de planning erg nauwkeurig hetgeen de planningstijd aanzienlijk verkort. Bovendien is slimme optimalisatie voor het toonaangevende Duitse bedrijf ook de oplossing voor het chauffeurstekort. Door een optimale routeplanning kunnen de beschikbare chauffeurs effectief en efficiënt worden ingezet op de beschikbare voertuigen. Omdat chauffeurs bovendien tijdens het rijden van hun route meer worden ondersteund, hebben ze minder last van stress. Ook is de kans op ongevallen lager omdat guided navigation chauffeurs gericht naar elk adres in hun routes leidt. 

AMCS Platform voor huishoudelijk afval

AMCS’ Platform voor huishoudelijk afval biedt een scala aan technologische state-of-the art oplossingen voor de inzameling en recycling van huishoudelijk afval, waaronder optimalisatie van de masterroutes en dynamische routeplanning, voertuigtechnologie en ondersteuning van de klantenservice. Met het AMCS Platform kunnen gemeenten die hun afvalinzameling hebben uitbesteed het inzamelproces en de klantenservice continu monitoren. Bovendien biedt het de mogelijkheid tot dynamische rapportages en analyses. 

Kijk voor meer informatie op de website. Daar vindt u ook een video over het AMCS Platform voor huishoudelijk afval.

 

Groningen truck underground bins

Sustainable waste collection in liveable cities using forecasting algorithms

Free webinar for municipalities, waste management companies and waste transporters

Join us for a free webinar hosted by Martijn Schimmer as he explores the advantages of using intelligent route optimisation software for collecting your containers (above and/or underground) on 18 June 2019. Sign up now

Register for the webinar here