Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
iStock-1175109823 C&D Webinar 2020.jpg

10 mrt 2020

Intelligente optimalisatie verbetert efficiëntie inzameling bouw- en sloopafval

Route- en bedrijfsoptimalisatie

De inzameling van bouw- en sloopafval is complex, daardoor is optimalisatie van de afvallogistiek een uitdaging. De oplossing is het automatiseren en optimaliseren van de planning en routes met intelligente optimalisatie. Deze geïntegreerde oplossing biedt de mogelijkheid tot het real-time plannen en volgen van de status van de orders. Als er gedurende de dag wat verandert, kunnen orders opnieuw worden gepland en de routes weer worden geoptimaliseerd. Daardoor verbetert intelligente optimalisatie zowel de operationele efficiëntie als de marges, draagt het bij aan het vergroten van de klanttevredenheid en worden beschikbare voertuigen gerichter ingezet. Tegelijkertijd vermindert het aantal gereden kilometers en daalt de CO2-uitstoot waardoor de impact op het milieu afneemt en bedrijven bijdragen aan een circulaire economie.

Planning inzameling bouw- en sloopafval is complex

Een serie aan factoren bepaalt de complexiteit van de inzameling van bouw- en sloopafval, waaronder de combinatie aan orders, de diversiteit aan  werkzaamheden, de ontelbare manieren om dat te organiseren, binnenkomende spoedorders en uiteenlopende klantverzoeken, zoals een containerwissel binnen een specifiek tijdvenster of het storten op een aangewezen verwerkingslocatie. Ook containers maken het complex, zoals de verschillende soorten en maten, de reeks aan combinaties om ze te stapelen en het al dan niet gebruiken van een trailer.

Bij bedrijven waar de planning en het indelen van de routes niet is geautomatiseerd en geoptimaliseerd, is het een uitdaging om aan de klantverwachtingen te voldoen. Gebeurt dat niet, dan kan dat resulteren in een tekort schietende klantenservice. Behalve dat staat door die complexiteit de winstgevendheid onder druk en zijn de marges lager. Ook wordt er minder efficiënt gewerkt omdat er geen goed zicht is op de kosten, marges en de inzet van voertuigen, zowel bedrijfsbreed als voor de individuele orders. Behalve dat levert het vooral veel werk op. Niet alleen voor de planning, maar ook om het uitvoeren van de orders te bewaken en snel te reageren op klantvragen van klanten, waarom bijvoorbeeld de order niet binnen de afgesproken tijd wordt uitgevoerd. 

Planning en route-optimalisatie automatiseren

Het automatiseren van de planning en route-indeling voor het inzamelen van bouw- en sloopafval, tackelt die complexiteit. Er is minder tijd nodig om te plannen en ook neemt de betrouwbaarheid van de planning toe. Door de geïntegreerde oplossing kunnen orders in real-time worden afgehandeld en is er continu zicht op eventuele afwijkingen van de planning.

Dit biedt mogelijkheden om orders opnieuw te plannen en te optimaliseren, ook gedurende de dag als wagens al onderweg zijn. Bovendien kunnen klanten op basis van die real-time informatie worden geïnformeerd waardoor bedrijven beter voldoen aan de eisen die hun klanten stellen en de verwachtingen die ze hebben. Intelligente optimalisatie geeft ook een real-time overzicht van de voertuigen zodat bijvoorbeeld bekend is of voertuigen achterlopen of voorlopen op schema. De planner kan daardoor bijvoorbeeld besluiten een spoedorder toe te wijzen aan een bepaald voertuig.

Complexiteit overwinnen en verbeteringen doorvoeren

Intelligente optimalisatie is het antwoord op de uitdagingen waar de inzamelaars en verwerkers van bouw- en sloopafval voor staan. De cijfers laten dat duidelijk zien, waaronder de operationele besparingen. Zo daalt het aantal gereden kilometers en de CO2-uitstoot met 5 tot 20%. Ook zijn er 5 tot 15% minder voertuigen nodig voor hetzelfde aantal orders waardoor er met hetzelfde wagenpark meer orders kunnen worden uitgevoerd. Behalve dat scheelt het de planning en administratie 25 tot 50% aan tijd en is er door het gebruik van geïntegreerde IT-systemen aanzienlijk minder tijd nodig voor de follow-up van orders.

Ook draagt intelligente optimalisatie bij aan klanttevredenheid onder meer doordat de klantenservice aanzienlijk verbetert, door de toename van de nauwkeurigheid van het uitvoeren van orders, de mogelijkheid tot zelf-service via een klantenportaal, het proactief informeren van klanten als de planning wijzigt en constante updates over de voortgang van hun vraag of verzoek. Met als belangrijk winstpunt van het real-time plannen en optimaliseren van routes dat orders klantspecifiek kunnen worden uitgevoerd op de gewenste dag en het gevraagde tijdstip. 

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de complexiteit van de bouw- en sloopafvallogistiek en hoe intelligente optimalisatie het antwoord is op die uitdagingen? Bekijk dan de video over het webinar ‘Overcoming the hurdles in the construction and demolition waste industry’ waarin expert Rogier Klein waarin expert Rogier de Klein uitlegt hoe intelligent optimalisatie werkt, welke problemen dat voor afvalbedrijven oplost en welke resultaten ze daarmee kunnen bereiken.  De presentatie van Rogier begint om 25:50 minuten.

bel mij terug

Groningen truck underground bins

Sustainable waste collection in liveable cities using forecasting algorithms

Free webinar for municipalities, waste management companies and waste transporters

Join us for a free webinar hosted by Martijn Schimmer as he explores the advantages of using intelligent route optimisation software for collecting your containers (above and/or underground) on 18 June 2019. Sign up now

Register for the webinar here