Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
Sideloader ROVA

07 jul 2020

Inzamelroutes met één druk op de knop continu opnieuw optimaliseren

Afvalinzamelaars rijden routes met AMCS Route Planner 10 tot 20% efficiënter

Route- en bedrijfsoptimalisatie

Bedrijfs- en huishoudelijk afval aanzienlijk efficiënter inzamelen. Dat kan door masterroutes continu te optimaliseren. Organisaties besparen daardoor kosten en kunnen met dezelfde inzamelvoertuigen meer routes rijden, noemt salesmanager Rogier de Klein als belangrijke voordelen. “Ook daalt het aantal gereden kilometers waardoor route-optimalisatie ook nog eens bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen van afvalinzamelaars. Bovendien ziet de planner in een geoptimaliseerde route direct waar een nieuwe klant het meest efficiënt kan worden ingevoegd waardoor route-optimalisatie per saldo een gunstig effect heeft op de marges.”

Masterroutes handmatig opnieuw optimaliseren is veel werk en kost tijd

Het is niet voor alle afvalbedrijven alledaags kost, het optimaliseren van masterroutes voor het inzamelen van bedrijfsafval met rolcontainers of huishoudelijk afval met minicontainers. Zoveel kan Rogier de Klein op basis van zijn jarenlange praktijkervaring wel zeggen. Hij begrijpt dat ook. “Nieuwe routes met de hand maken, kost veel werk en tijd. Vrijwel direct nadat een masterroute is geoptimaliseerd, zijn er ook al weer veranderingen. Denk aan bestaande klanten die hun inzameldag of -frequentie willen aanpassen, klanten die hun contract opzeggen of nieuwe klanten die er in een postcodegebied bij komen”, geeft hij als voorbeelden.

Elke wijziging betekent volgens hem in de praktijk dat routes daarmee minder efficiënt worden. “Het masterplan moet dan opnieuw met de hand worden geoptimaliseerd met elke keer opnieuw veel werk om dat te doen.” En dat levert ook nog eens geen optimale resultaten op, wordt duidelijk. Logisch”, zegt hij. “Planners passen met hun kennis van dat moment het masterplan aan op basis van de veranderingen die hen bekend zijn. Die informatie zit in de hoofden en ordners van mensen en kost tijd om te verzamelen. De vraag is dan of je daarmee alle gegevens compleet hebt om een masterroute optimaal opnieuw in te delen.”

Door slimme algoritmes tot 300.000 orders in één keer op routes inplannen

Daar zit volgens Rogier de Klein nu net de winst van het geautomatiseerd optimaliseren van masterroutes met AMCS Route Planner. “Als de klanten, locaties en voertuigen in het systeem zijn ingevoerd, gaat dat met één druk op de knop. Zie het als een enorme rekendoos die door slimme algoritmes wel tot 300.000 orders in één keer op de verschillende routes kan inplannen. Bij veranderingen optimaliseert de planner met de spreekwoordelijk druk op de knop opnieuw de masterroute, legt hij uit. 

“Bedrijven kunnen daardoor hun masterroutes altijd eenvoudig onderhouden. Behalve dat routes daardoor altijd efficiënt worden ingezameld, wordt ook ‘customer/order slotting’ mogelijk. Met andere woorden: nieuwe klanten kunnen op de meest efficiënte route worden ingevoegd. Afvalinzamelaars zijn zo altijd verzekerd van een efficiënte inzameling.” 

Andersom werkt het ook, zegt hij. “In masterroutes die constant zijn geoptimaliseerd, is direct te zien op welke routes nog ruimte is om nieuwe opdrachten in te plannen. De afdeling verkoop kan daar gericht klanten bij zoeken. Route Planner is daarvoor een ongekend krachtige oplossing. Het systeem geeft exact aan in welke route nog ruimte is om nieuwe contracten in te voeren, inclusief dag en tijd. Zo kunnen nieuwe klanten optimaal worden toegevoegd aan het inzamelplan.” 

Statische routes optimaliseren en 10 tot 20% efficiënter rijden

Masterroutes zijn vanwege het werk en de tijd die dat kost vaak al jaren niet geoptimaliseerd, ziet Rogier de Klein in de praktijk. “Vooral als het vaste routes zijn die chauffeurs in een bepaalde frequentie rijden. We zien dat het geautomatiseerd optimaliseren van masterroutes totaal andere routes oplevert, inclusief de uitzonderingen. Daardoor zijn er substantiële verbeteringen mogelijk. Routes kunnen daarna zeker wel 10 to 20% efficiënter worden gereden.”

Ook afvalinzamelaars die hun operationele afvalinzameling hebben geautomatiseerd met legacy software, zoals Clear, AfvalRis of PieterBas, kunnen masterroutes eenvoudig optimaliseren, legt hij uit. "Bestaande routes worden daarvoor in Route Planner geladen, geanalyseerd, opgeschoond waarna een nieuw basisplan wordt gemaakt. Op basis daarvan genereert het systeem nieuwe masterroutes die de planner bij veranderingen simpelweg met één druk op de knop weer optimaliseert.”

Ook kunnen mogelijke scenario’s worden doorgerekend. “Het systeem geeft in dat geval bijvoorbeeld aan voor welke klanten het efficiënter is om op een andere dag in te zamelen, welke dag en hoe laat. Ook kan de planner doorrekenen wat er met de routes gebeurt als een bepaald percentage van de klanten van dag verandert of als het tijdsvenster met een uur wordt verruimd. Dat geeft meer mogelijkheden om flexibeler te plannen en bijvoorbeeld spoedorders direct op de juiste route zetten. Mede hierdoor draagt Route Planner ook bij aan het verder verbeteren van de service en klanttevredenheid.”