Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
kaatsch 4

07 feb 2020

Kaatsch Recycling heeft met recyclingsoftware 360 graden view

Recycling

Processen continu optimaliseren om klanten de grootst mogelijke toegevoegde waarde te bieden. Volgens CEO Ralph Wager van het Duitse Kaatsch Recycling is dat een van de belangrijkste drivers van het bedrijf, gespecialiseerd in metaalrecycling. “Slimme software is daarbij essentieel’, blijkt uit de video die de AMCS Group maakte. “Ik ben ervan overtuigd dat digitale processen en digitalisering recyclingbedrijven een onderscheidend concurrentievoordeel geeft. Dat is nu al zo, maar zal in de toekomst nog belangrijker worden."

Continu kunnen bijsturen belangrijk

Kaatsch Recycling in Plochingen, in Baden- Württemberg, recyclet op zes locaties metaal tot grondstoffen voor de staalindustrie. Jaarlijks gaat het om meer dan 240 miljoen staal, goed voor een omzet van zo’n 160 miljoen euro. “Recycling is geen complex proces, maar er zijn wel meerdere complexe processen die daarin samenkomen”, aldus Wager. “We hebben tegelijkertijd te maken met bijvoorbeeld de inkoop van de fracties, het scheiden van de verschillende inkomende metalen en de verkoop van grondstoffen. Om al die processen voor de zes locaties constant in beeld te houden, gebruiken we AMCS Recy, recyclingsoftware voor de metaal-, kunststof- en papierindustrie. Daardoor hebben we de complete organisatie 360 graden in beeld en kunnen we continu bijsturen.” Dat is belangrijk, wordt duidelijk. “Metaalschroot is geen standaardproduct", zegt Wager. "De samenstelling verschilt van keer tot keer en prijzen zijn aan dagelijkse fluctuaties onderhevig."

Door digitalisering concurrentievoordelen uitbouwen

Om risico’s tot een minimum te beperken, hebben metaalrecyclers volgen hem een totaalsysteem nodig. "Zowel voor het complete contractbeheer als de transactieadministratie en om ook dagelijks prijzen aan te passen." Kaatsch Recycling gebruikt AMCS Recy zowel op kantoor voor de complete administratie als op de werf voor het beoordelen en accepteren van de inkomende fracties. Daardoor is exact bekend om welke materialen en hoeveelheden het gaat. Tijdens het wegen van inkomende vrachten worden tegelijkertijd foto’s gemaakt die kunnen worden overlegd als klanten vragen of klachten hebben. Ook kan het bedrijf met AMCS Recy onder meer nagaan welk materiaal is gewogen en of het de juiste kwaliteit is. “Vroeger was het credo: de grote eten de kleine”, aldus Wager. “Tegenwoordig eten de snelle de langzame. Om snel te zijn heb je zowel optimaal functionerende processen nodig als slimme software. Alleen als je dat in huis hebt, kan je je concurrentievoordelen verder uitbouwen.”

bel mij terug