Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
Route optimisation | AMCS

02 jul 2020

Krachtige algoritmes optimaliseren routes afvalinzameling

AMCS Waste Planner verbetert kwaliteit inzamelroutes en vermindert planningstijd

Route- en bedrijfsoptimalisatie

Veel verschillende afvalfracties die elk hun eigen eisen stellen aan de afvalinzameling. Door deze logistieke complexiteit is het voor afvalinzamelaars een uitdaging om efficiënt te plannen terwijl ze tegelijkertijd de verwachtingen van klanten overtreffen. Met AMCS Waste Planner kunnen routes efficiënt worden ingepland en de afvalinzameling gestroomlijnd van zowel commercieel als huishoudelijk afval.

Dat levert significante voordelen op. Zo is er 25 tot 75% minder tijd nodig om te plannen terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van de routes en de service aan klanten verbeteren. Bovendien daalt het aantal gereden kilometers en daarmee de CO2-uitstoot waardoor de slimme oplossing ook bijdraagt aan duurzaamheid.

End-to-end oplossing voor alle afvalinzamelaars

De grote diversiteit van zowel de inzameling als het transport van commercieel en huishoudelijk afval. Dit bepaalt in belangrijke mate de complexiteit in de afvalindustrie. Voorbeelden zijn de verschillende soorten planningen, de grote variatie aan containertypen, een hoge geografische dichtheid, veel inzamelpunten bij routes voor huishoudelijk afval, uiteenlopende wensen van klanten van bedrijfsafval en het storten bij specifieke verwerkingslocaties. Dit maakt het een uitdaging om efficiënt in te zamelen. Organisaties hebben vaak veel papierwerk waardoor processen star zijn en niet altijd transparant. Bovendien kan daardoor niet altijd tijdig op klantverzoeken worden gereageerd.

AMCS Waste Planner is een end-to-end oplossing voor de afvalindustrie voor elke denkbare route voor afvalinzameling, transport en overslag, inclusief alle mogelijke planningen, zoals statische masterroutes en real-time dynamisch plannen van ondergrondse containers, afzetcontainers en roll-on/roll-off containers.

Door de kracht van de algoritmes die de optimale routes berekenen, wordt het mogelijk om efficiënte en realistische routes te plannen voor de afvalinzameling met een hoge en een lage frequentie. Routes worden geoptimaliseerd op basis van laagste kosten terwijl ook rekening wordt gehouden met de contractafspraken en het gewenste serviceniveau. Uitgangspunten hiervoor zijn het makkelijker en efficiënter plannen terwijl tegelijkertijd ook substantiële verbeteringen worden doorgevoerd. Dit kan onder meer door het plannen met variabele inzamelfrequenties, de vrije keuze in voertuigtypen en verwerkingslocatie, het snel kunnen verwerken van spoedorders. Ook wordt er rekening gehouden met dag- en seizoensvariaties.

Geïntegreerd systeem voor elk type planning

Waste Planner is een van de oplossingen die AMCS biedt voor intelligente optimalisatie voor elke vorm van route- of voertuigplanning. Routeplanning biedt een scala aan mogelijkheden, waaronder het grootschalig optimaliseren en onderhouden van masterroutes, dagelijkse routeoptimalisatie en ‘wat-als simulaties’. Het systeem kan in één keer meer dan 300.000 orders optimaliseren en meer dan 1.500 inzamelroutes, inclusief een eindeloze reeks aan variabelen, zoals inzamelfrequenties en -patronen of onlogische en overlappende routes.

Voertuigplanning biedt real-time optimalisatie voor elke vorm van planning van inzamelroutes en heeft daarvoor een groot aantal functionaliteiten, zoals de mogelijkheid om orders voor een langere termijn in te plannen, het real-time plannen van dynamische orders of een combinatie van die twee op de dag dat orders worden uitgevoerd. Door data real-time uit te wisselen tussen het mobiele systeem van de chauffeur en de backoffice kunnen spoedorders direct op de meest efficiënte route worden ingevoegd. 

Daarmee biedt AMCS Intelligent Optimisation afvalinzamelaars significante voordelen, zoals een daling van de planningstijd met 25 tot 75% terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van de routes en de service aan klanten verbeteren. Door het geïntegreerde systeem is er ook minder tijd nodig voor de follow-up van orders. Bovendien daalt de rijtijd en het aantal gereden kilometers met 5 tot 25% waardoor de CO2-uitstoot afneemt. Ook zijn er 5% tot 15% voertuigen minder nodig om dezelfde routes te rijden. Tegelijkertijd neemt de kwaliteit van de routes, de tevredenheid van de werknemers en de flexibiliteit van de planning toe. Bovenal verbetert de service aan klanten substantieel.

AES Ireland: “winstgevendheid en klantenservice aanzienlijk verbeterd”

Het toonaangevende AES Ireland is gespecialiseerd in afvalmanagement en recycling. De organisatie gebruikt routeplanning van Waste Planner om masterroutes te optimaliseren voor de afvalinzameling van commercieel en huishoudelijk afval. Voorheen gebeurde dat nooit, wordt duidelijk uit de uitleg van Darren Sadler, transport- en logistiekmanager bij AES. “De routes werden gepland door de chauffeurs op basis van hun eigen kennis van de lokale situatie. Als gevolg daarvan waren routes soms inefficiënt en niet altijd makkelijk te rijden, vooral voor tijdelijke chauffeurs die daardoor soms ledigingen misten.”

Voor het verbeteren van de resultaten was het volgens hem cruciaal om de inzamelroutes te optimaliseren. “Het systeem heeft de winstgevendheid en de klantenservice aanzienlijk verbeterd”, aldus Sadler. “Hierdoor zijn de kosten per lediging met 15% gedaald. Ook hoeven chauffeurs niet meer extra te rijden om gemiste ledigingen alsnog uit te voeren – terwijl dat juist vaak de duurste routes zijn. Met AMCS Waste Planner kan AES met de bestaande voertuigen ook meer nieuwe klanten aannemen zonder dat daarvoor extra investeringen nodig zijn in het wagenpark of het personeelsbestand, zoals planners en chauffeurs.”

Omrin: “efficiënte afvalinzameling verhoogt vulgraadniveau”

Ondergrondse container te laat legen met bijplaatsingen tot gevolg terwijl andere ondergrondse containers amper waren gevuld. De afvalinzamelaar en -recycler Omrin kon deze uitdagingen oplossen met slimme optimalisatiesoftware. Zo’n 2.150 containers worden geleegd op basis van de vulgraad die sensoren registreren waarna het systeem automatisch de meest efficiënte routes inplant. Door het real-time uitwisselen van data tussen de backoffice en de wagen kan de planning gedurende de dag zowel de status van de orders als de locatie van de voertuigen monitoren.

Dit heeft voor Omrin tot aanzienlijke voordelen geleid, blijkt uit een interview met businessconsultant Natasja Vemmer. “Door dynamisch te plannen en route-optimalisatie kunnen we de ondergrondse containers efficiënter legen. Daardoor is de vulgraad gestegen van 60 naar 80% en het ingezamelde gewicht per container van 260 naar 300 kilo. Bovendien kan er sneller worden gepland waardoor de planners meer tijd hebben voor andere werkzaamheden, zoals het functionele beheer van de software en het net wat anders instellen van bepaalde parameters om nog betere resultaten te halen.” Door dynamisch plannen daalt ook het aantal gereden kilometers en daarmee de CO2-uitstoot. “Hiermee draagt de oplossing van AMCS zowel bij aan de duurzame doelen van Omrin als aan de inspanningen om te werken aan een circulaire economie.” 

AMCS Platform

AMCS Intelligent Optimisation is een van de zes oplossingen van AMCS Platform, waaronder ook enterprise management, Mobile Workforce, voertuigtechnologie AMCS Digital Engagement en AMCS Analytics. Alle zes oplossingen passen naadloos als een puzzel in elkaar waardoor ze samen de geïntegreerde end-to-end SaaS-oplossing vormen voor de afval- en recyclingindustrie. 

Hierdoor verbetert AMCS Platform de operationele efficiëntie, vergroot het zowel de omzet als de marges en draagt het bij aan het halen van duurzaamheidsdoelen. AMCS zet die woorden kracht bij met een team van 200 productontwikkelaars en door jaarlijks 20% van de omzet te investeren in productontwikkeling.

Oplossingen zoals intelligente optimalisatie, de customer portal en Mobile Workforce zijn ook geïntegreerd in de bestaande software die AMCS-klanten gebruiken. Hierdoor biedt AMCS alle klanten de mogelijkheid om te profiteren van de innovatieve software van de AMCS Group.

AMCS Intelligent Optimisation is beschikbaar voor klanten die gebruikmaken van:

  • AMCS Platform
  • Clear
  • AfvalRis
  • Tower
  • Recy (available Autumn 2020)
  • PieterBas (available Autumn 2020)