Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
Image computer.jpg

Masterroutes huishoudelijk afval continu optimaliseren

AMCS Route Planner verbetert klanttevredenheid en vermindert milieu-impact

Route- en bedrijfsoptimalisatie

De klanttevredenheid verbeteren en de CO2-uitstoot verminderen waardoor de milieu-impact van de afvalinzameling afneemt. Dat kan door de masterroutes voor de inzameling van huishoudelijk afval te optimaliseren. Omdat er hierdoor efficiënter wordt gepland, levert dat een substantiële tijdbesparing op. Ook zijn er minder voertuigen nodig om dezelfde inzamelroutes te rijden. Dit blijkt uit een webinar waarin Rogier de Klein en Michael Nijland uitleggen hoe AMCS Route Planner werkt voor de inzameling van huishoudelijk afval en wat de voordelen er van zijn.

Masterroutes met één druk op de knop de knop optimaliseren. Zo makkelijk gaat dat met de innovatieve oplossing die door slimme algoritmes tot 300.000 orders in één keer op routes kan inplannen. Bij veranderingen optimaliseert de planner met de spreekwoordelijk druk op de knop opnieuw de masterroute. Het systeem biedt verder de mogelijkheid om automatisch gebieden te genereren om zo de werklast voor de afvalinzameling in balans te houden.

Ook kunnen ad-hoc opdrachten eenvoudig worden ingevoegd, blijkt uit het webinar ‘Inzamelroutes optimaliseren met AMCS Route Planner’. Verder is er ook de mogelijkheid voor ‘what-if scenario’s’ en simulaties, bijvoorbeeld om een deel van een route anders te rijden, een extra stortlocatie in te voegen of om een gebied opnieuw in t delen. Het geïntegreerde systeem rekent al deze mogelijkheden geautomatiseerd door.

Demo met nieuw plan en 4.000 aansluitingen

Behalve dat Rogier en Michael tijdens het webinar de mogelijkheden toelichten, wordt in een demo ook getoond hoe AMCS Route Planner in de praktijk werkt. Van het begin is te zien hoe een plan wordt gemaakt met een gebiedsindeling voor 4.000 aansluitingen, inclusief de inzameltijd per minicontainers, de types inzamelvoertuigen, zoals een zij- of achterlader, hun standplaats, de standaard pauze voor chauffeurs, de rijrichting waarin wordt ingezameld en de stortlocaties.

Michael Nijland toont tijdens de demo hoe het systeem een plan maakt, het gebied indeelt op basis van de ingevoerde adressen en bijbehorende gegevens, hoe het de orders inplant en routes optimaliseert. Uit zijn uitleg wordt duidelijk dat routes meermalen achter elkaar kunnen worden ingepland en geoptimaliseerd. Dat gaat in no-time. Ook als er wijzigingen worden doorgevoerd, zoals het aanpassen van routes in gebieden die dicht bij elkaar liggen of de keuze voor een ander type voertuig.

Krachtige optimalisatie engine

Daarmee is AMCS Route Planner een krachtige optimalisatie engine die tot substantiële verbeteringen kan leiden, zoals een 25 tot 75% reductie in tijdbesteding van de planning en administratie. Ook daalt het aantal gereden kilometers, de rijtijden en de CO-2-uitstoot met 5 tot 25% en zijn er 5 tot 15% minder voertuigen nodig om het huishoudelijk afval in te zamelen. Bovenal verbetert de AMCS oplossing de dienstverlening aan klanten waardoor per saldo de klanttevredenheid verbetert.