Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
nottingham-city-council-invests-in-new-amcs-software-and-mobile-technology-solution.jpg

06 apr 2020

Real-time data-uitwisseling vermindert operationele risico’s

Digitale orderadministratie AMCS Mobile Workforce biedt up-to-date route-informatie

Alle informatie over orders, routes en voertuigen continu up-to-date. Die mogelijkheid biedt AMCS Mobile Workforce door het real-time uitwisselen van gegevens tussen het mobiele apparaat in de wagen en de backoffice. Dit beperkt operationele risico’s en voorkomt extra kosten door gemiste ledigingen. Via het geïntegreerde systeem hebben zowel de planners als de klantenservice bovendien op elk moment inzicht in de actuele informatie waardoor afvalinzamelaars klanten beter, efficiënter en tegen lagere kosten van dienst kunnen zijn.

  • Elke actie van de chauffeur voor een order wordt real-time uitgewisseld met de backoffice waarna de chauffeur, de planner en het callcenter direct updates ontvangen over elke klant, order en voertuiglocatie
  • Documenten, zoals routelijsten, foto’s en het GPS-slakkenspoor zijn constant beschikbaar voor de planner en de klantenservice op basis waarvan de klant kan worden geïnformeerd waarom een minicontainer niet is geleegd
  • Deze informatie draagt zowel bij aan verbetering van de klantenservice als ook aan kostenverlaging
  • Omdat de planner continu zicht heeft op de orderstatus kan hij orders makkelijk aanpassen of toewijzen aan een andere chauffeur of ook spoedorders direct inplannen, per saldo heeft dit een positief effect op de operationele efficiëntie

Geïntegreerd mobiel systeem biedt inzicht in orderstatus en voertuiglocatie

“Door het automatisch uitwisselen van data wordt elke actie van de chauffeur geregistreerd en in real-time doorgestuurd naar de backoffice”, zegt Ken Tierney, Product Manager bij AMCS. “Hierdoor hebben de chauffeurs, planners en de klantenservice direct een update van elke order, klant en voertuiglocatie. Door die actuele gegevens is de kans minder groot dat de chauffeur een lediging mist en hoeven er geen kosten te worden gemaakt voor een extra lediging.”

Up-to-date informatie over een order is belangrijk voor afvalinzamelaars,, maakt hij duidelijk. "De planner weet gedurende de dag waar de chauffeur is en welke minicontainers hij heeft geleegd en zo niet - waarom. Misschien stond de container niet aan de weg of was de doorgang geblokkeerd. In alle gevallen is gedocumenteerd waarom de container niet is geleegd, zoals foto's en aantekeningen, allemaal met tijd, datum en GPS-stempel. Deze informatie is zowel beschikbaar voor de planner als voor de klantenservice waardoor klanten tijdig een update krijgen en het serviceniveau verbetert. Omdat alle informatie beschikbaar is hoeft er niet te worden nagebeld waardoor er ook op voorhand drukte in het call centrum wordt voorkomen.”

Risico op inefficiënte routes beperken

De constant beschikbare real-time informatie vermindert volgens Tierney ook het risico dat de afvalinzameling niet binnen de gestelde tijd wordt uitgevoerd. “De planner heeft een overzicht van de orders en weet of een chauffeur voorloopt op z’n route of, nog belangrijker, of hij daarop achterloopt. Omdat ook bekend is waar voertuigen zijn ten opzichte van planning kan de planner sneller reageren. Door bijvoorbeeld een order direct opnieuw toe te wijzen aan een andere chauffeur of door een spoedorder in te plannen voor de chauffeur die voorloopt op z’n planning. Dit verlaagt de kosten van de dure eenmalige ledigingen en verbetert tegelijkertijd de operationele efficiëntie.”

AMCS Mobile vermindert ook het risico op het rijden van inefficiënte routes, zegt Tierney aanvullend. "Met papieren processen worden routes gepland op een manier die volgens de planner het beste is op basis van de adressen, straten of orders die aan de route worden toegevoegd. De mobiele applicatie volgt feitelijk de volgorde waarin de chauffeur de containers heeft geleegd en de gereden routege. Op basis van de kennis van ervaren chauffeurs kan een route daarna opnieuw op volgorde worden gezet zodat ook onervaren en nieuwe chauffeurs hun routes optimaal kunnen rijden. Bovendien kan alle real-time informatie worden ingevoerd in de slimme software voor routeoptimalisatie zodat als resultaat de route nog efficiënter wordt gepland en gereden.”

AMCS Mobile is ook beschikbaar voor bestaande AMCS-klanten

AMCS Mobile Workforce is een van de zes oplossingen van AMCS Platform, een geïntegreerd en end-to-end portfolio van oplossingen voor afvalinzamelaars en recyclers. Tot AMCS Platform behoren Enterprise Management, Intelligent Optimisation, Mobile Workforce, Vehicle Technology, Digital Engagement en AMCS Analytics. Oplossingen, zoals slimme route-optimalisatie, het AMCS klantportaal en Mobile Workforce, zijn ook beschikbaar voor bestaande AMCS-klanten. Deze branchespecifieke oplossingen zijn ontwikkeld ter ondersteuning van de AMCS Platform-strategie, gericht op het stimuleren van omzetgroei, uitbreiding van marges en operationele efficiëntie, en duurzaamheid. AMCS maakt die woorden waar met een product- en ontwikkelingsteam van ongeveer 200 experts en een investering van 20% van de totale omzet in productontwikkeling.

AMCS Mobile is momenteel beschikbaar voor klanten die gebruik maken van:

  • Clear
  • Tower
  • RMO