Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
Legen ondergrondse containers Omrin route-optimalisatie AMCS Group BWaste PieterBas Automatisering .jpg

12 nov 2019

Route-optimalisatie scheelt planners Omrin werk

Ondergrondse containers op tijd en efficiënter geleegd

Route- en bedrijfsoptimalisatie

Routes logischer plannen waardoor ondergrondse containers efficiënter worden geleegd. Dat is voor Omrin een van de belangrijke winstpunten van route-optimalisatie. Daardoor kan de afvalinzamelaar en -verwerker wekelijks een wagen minder inzetten, blijkt uit de toelichting van business consultant Natasja Vemmer . ‘Bovendien scheelt het optimaliseren van de planning en de routes de planner dagelijks veel werk’, noemt ze als ander voordeel. ‘Omdat we nu goed in beeld hebben welke container moeten worden geleegd, krijgen we bovendien ook een stuk minder klachten van inwoners dat we te laat zijn.’

Routes plannen op basis van volmeldsysteem ondergrondse container

Omrin zamelt in het Noorden voor ruim 175.000 huishoudens afval in. Voor een deel worden daarvoor ondergrondse containers gebruikt, elk met een eigen sensor. De software krijgt ’s nachts automatisch de vulgraad door, zegt business consultant Natasja Vemmer. "Het systeem geeft op basis daarvan aan of een ondergrondse container al dan niet moet worden geleegd. Eerst worden de ledigingen ingepland van ondergrondse containers die helemaal vol zijn. In het systeem is vastgelegd hoeveel tijd er nodig is om een ondergrondse container te legen en hoe lang de aanrijdtijd is. In de PieterBas-software geeft de planner ’s morgens aan hoeveel wagens er beschikbaar zijn. Op basis hiervan genereert het systeem een voorstel voor een route. Dit is inclusief de containers die nog niet helemaal vol zijn, maar wel op de route liggen en daardoor efficiënt kunnen worden geleegd. Daar rolt het totaal aantal te legen containers uit en de meest optimale route."

Omrin leegt ondergrondse containers altijd op tijd

De planner bevestigt de voorgestelde route in AMCS. Die gaat daarna automatisch naar de afvalsoftware van PieterBas en komt direct in het planscherm, legt Natasja uit. "Met één druk op de knop kan de planner daarna alle orders naar de boordcomputer van de wagens sturen. Ook kan hij op dat moment vanuit PieterBas nog handmatig een order aan de al gemaakte route toevoegen, zoals een extra lediging. De AMCS-software registreert of een container extra snel vol gaat, bijvoorbeeld tijdens het weekeind. Deze container komt dan automatisch op de route te staan. De planner hoeft dit niet meer zelf te ontdekken." Dat is voor Omrin een heel verschil met de oude situatie, wordt duidelijk. "Als de sensoren doorgaven dat een ondergrondse container voor 70 procent vol was, maakte de PieterBas-software automatisch een order aan die de planner op een route zette. Dit betekende dat we alle ondergrondse containers bij die vulgraad leegden terwijl de containers die zich langzaam vullen makkelijk op 90 procent kunnen worden geleegd. We hadden dan de container minder vaak hoeven te legen en minder kilometers te rijden."

Minder klachten van inwoners

Het logischer plannen van routes. Dat is volgens Natasja een van de voordelen voor Omrin van route-optimalisatie. "Chauffeurs hoeven niet meer naar de andere kant van de stad om een half volle ondergrondse container te legen. Omdat we daardoor efficiënter werken, scheelt dat wekelijks een wagen die we kunnen inzetten op een andere route of voor andere werkzaamheden. Ook zijn er door het plannen met route-optimalisatie minder klachten van inwoners. We hebben nu constant goed zicht op de vulgraad van de containers en wanneer ze moeten worden geleegd. Daardoor komen we eigenlijk bijna nooit meer te laat."

Rust op de planning

En ook niet onbelangrijk, zegt Natasja tot slot. "Als de planner ’s morgens begint, hoeft hij niet meer eerst te kijken welke containers er moeten worden geleegd. Dat werk is al voor hem gedaan, inclusief het op de optimale route zetten van de te legen containers. Dat scheelt niet alleen heel veel tijd, het geeft ook rust op de planning." Voor de chauffeurs was dat wel even wennen, blijkt. "Die reden al met een boordcomputer en konden meebeslissen in welke volgorde ze ondergrondse containers leegden. Nu bepaalt het systeem exact hun routes. Daar stonden ze aanvankelijk wel wat sceptisch tegenover. Zij hebben immers jarenlange ervaring, het is hun trots de stad zo schoon mogelijk te houden, te voorkomen dat er zakken naast een ondergrondse container staan. Maar ze hebben het een kans gegeven en waren daarna relatief snel om. Nu zijn ze enthousiast. Al is het maar omdat ze niet meer naar de andere kant van de stad hoeven om een half volle container te legen."

bel mij terug