Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
Suez Recovery & Recycling (Suez R & R) Fleet Planner Route Planner AMCS Group Intelligent Optimisation.png

29 okt 2020

Route-optimalisatie verbetert efficiëntie en groei productiviteit SUEZ Groep

AMCS Intelligent Optimisation vermindert belangrijkste KPI: ‘tijd per order’

Klanten en projecten

Met wereldwijd dagelijks meer dan 11.000 voertuigen op de weg is het optimaliseren van inzamelroutes voor de SUEZ Group van het grootste belang. Dit zegt Peter Bevers, Group Activity Leader Collections, verantwoordelijk voor het verbeteren van de mondiale prestaties van de afvalinzamelingsactiviteiten van SUEZ.

“Wereldwijd is de waarde van de afvalinzamelingsactiviteiten jaarlijks één miljard euro. Het optimaliseren van een paar procent kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Afhankelijk van de inzamelingsactiviteit levert dit per land een productiviteitsgroei op van 3% tot 5%."

De SUEZ-divisie Recovery & Recycling (SUEZ R&R) is wereldwijd verantwoordelijk voor de afvalinzameling en -recycling van onder meer huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en alle andere vormen van afval dat kan worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen, zoals ook plastic. “De operationele afvallogistiek was doorgaans decentraal georganiseerd, zonder routeplanning”, legt Peter Bevers uit.

Om de planning en de inzamelroutes te optimaliseren moest volgens hem aan twee belangrijke randvoorwaarden worden voldaan: state-of-the-art systemen en een gecentraliseerde planning die onder meer moet zorgen voor synergie tussen voorheen kleine planningsregio's. “De ervaringen die we sinds 2012 in België met AMCS hebben, deelden we met andere landen in de groep”, aldus Peter Bevers. “Hierdoor nam de aandacht voor het onderwerp in de groep gestaag toe. Dit leidde uiteindelijk tot investeringen van SUEZ in Nederland, Duitsland en Frankrijk.”

Doel 2023: wereldwijde implementatie Route Planner en Fleet Planner

In 2017 besloot de SUEZ Group tot een versnelde samenwerking tussen alle landen in de groep die actief zijn in afvalinzameling. Dit resulteerde in een raamcontract met AMCS voor AMCS Intelligent Optimisation, dat bestaat uit Route Planner om masterroutes te plannen en Fleet Planner voor dynamische planning en routeoptimalisatie.

Het doel voor de komende jaren is om de innovatieve optimalisatie-oplossing van AMCS in zoveel mogelijk landen te implementeren. In 2023 moet de wereldwijde implementatie dan rond zijn van Routeplanner en/of Fleet Planner, afhankelijk van de activiteiten die in een land het belangrijkst zijn. Tot nu toe deden SUEZ Zweden, Polen en Luxemburg dat al. Australië wordt binnen 1 tot 2 jaar verwacht nadat daar eerst het AMCS ERP-platform is geïmplementeerd.

Inzamelroutes in verschillende gebieden met hetzelfde voertuig uitvoeren

“De investering in Route Planner bewijzen dat de productiviteitsgroei van de afvalinzameling met 3 tot 5% toenam”, zegt Peter Bevers over de ervaringen in België en Nederland. “Dit komt vooral door het verminderen van de belangrijkste prestatie-indicator ‘tijd per order’ door de inzamelroutes van bedrijfsafval met rolcontainers te optimaliseren.”

Volgens hem profiteert SUEZ R&R met intelligente optimalisatie nog van een ander belangrijk voordeel. "Voorheen was in elk land de afvalinzameling en -verwerking gedecentraliseerd. De actieradius voor het plannen van de routes lag vast. Met AMCS zijn we veel flexibeler. Op basis van de bestaande situatie berekent het systeem bijvoorbeeld de actieradius en past op basis daarvan de planning aan”, legt hij uit.

“De geografische omvang van het land bepaalt of activiteiten nationaal dan wel regionaal worden gepland. Omdat door de planning van de orders dagelijks de actieradius verandert, is er geen overlap van de routes. Orders dicht bij elkaar aan de rand van gebieden kunnen hierdoor met hetzelfde voertuig worden uitgevoerd."

Masterroutes optimaliseren voorwaarde voor kostenbesparing

SUEZ gebruikt Route Planner om masterroutes te plannen voor de inzameling van bedrijfsafval met rolcontainers en voor huishoudelijk afval met minicontainers. Peter Bevers: “Routeplanner biedt de mogelijkheid om direct nieuwe ledigingsopdrachten in te plannen en/of nieuwe klanten in te plannen op bestaande masterroutes. Bovendien krijgen klanten onmiddellijk automatische feedback via onze klantwebsites en smartphone-apps."

Dat is een aanzienlijke verandering ten opzichte van de oude situatie toen in Excel vaste ophaalroutes werden aangemaakt, logisch geordend en naar de chauffeur werden gestuurd. Het handmatig optimaliseren van routes is volgens Peter Bevers zeker een uitdaging. “Als een klant een contract beëindigt, wordt een route inefficiënt en bij nieuwe klanten moet je weten wat de meest efficiënte route is om ze aan toe te voegen. Het gaat ook nog eens om duizenden en duizenden orders die onmogelijk handmatig in Excel kunnen worden geoptimaliseerd. Om routes aan te passen aan de veranderende realiteit, is intelligente optimalisatie een absolute voorwaarde voor kostenbeheersing.”

Dynamische routeplanning met Fleet Planner bespaart 30% tijd per planner

SUEZ optimaliseert de inzamelroutes van roll-on/roll-off containers met Fleet Planner. Peter Bevers noemt het tegelijk kunnen plannen van meerdere orders als een belangrijk voordeel. “Gemiddeld is de tijdwinst per planner 30%. Dit komt omdat de planning niet meer is gebaseerd op schattingen van de planner, maar op de vaste data die Fleet Planner gebruikt. Dit vertaalt zich ook in een financieel voordeel. Zo neemt de belangrijkste kritische prestatie-indicator, de ‘tijd per order’ af met 2% tot 3,6%. Die tijdwinst geldt voor landen en regio's waar intelligente optimalisatie volledig is uitgerold en 2 tot 3 jaar na volledige implementatie, zoals in Frankrijk.”

Dat is een essentiële verandering ten opzichte van de oude situatie toen orders handmatig werden gepland. Peter Bevers: “Sommige planners konden 20 voertuigen per dag afhandelen, anderen liepen vast na het plannen van 7 voertuigen. Doordat Fleet Planner grote hoeveelheden orders aankan en deze binnen een kort tijdsbestek kan plannen, hebben planners meer tijd om de planning te controleren en af te stemmen op nieuwe informatie die nog niet in een ander systeem beschikbaar is. Ze kunnen zich daardoor meer richten op de communicatie met de chauffeurs en het afhandelen van de dagelijkse problemen waarvoor ze voorheen niet voldoende tijd hadden. ”

Kosten inzamelroutes huishoudelijk afval voor aanbestedingen simuleren

SUEZ zet Route Planner verder in om aanbestedingen voor te bereiden. Dit heeft als voordeel dat routes kunnen worden ingepland nog voordat ze worden uitgevoerd, zegt Peter Bevers. “Dat is een groot verschil met de oude situatie, wordt duidelijk. “Toen werd een chauffeur naar een gemeente gestuurd waarna we de routes op een papieren stadsplattegrond intekenden.”

Een van de randvoorwaarden voor het sluiten van een contract met een gemeente is dat routes worden gemaakt met alle beschikbare data, legt hij uit. “Om op een aanbesteding te reageren, kan Route Planner met relatief weinig data rekenen, zoals alleen de tonnen per maand. Het systeem kan ook verschillende scenario's doorrekenen, zoals hoeveel tijd er wordt bespaard als chauffeurs in enkele of dubbele ploegen werken."

Omdat de planning al is geoptimaliseerd, gebruiken we de best mogelijke prijs in de aanbesteding, zegt Peter Bevers. “Daardoor kunnen we een aanbesteding zo exact mogelijk opstellen. Om die reden is het belangrijk dat we een innovatieve oplossing hebben, zoals intelligente optimalisatie, met complete functionaliteiten die aan alle eisen voldoet.”

Bewuste keuze voor AMCS

Na grondig marktonderzoek en een evaluatie van 5 routingsystemen koos de SUEZ Groep in 2012 bewust voor AMCS. “AMCS kwam om een aantal redenen als beste uit de bus en is dat om die redenen nog steeds”, zegt Peter Bevers. “Allereerst is AMCS Intelligent Optimisation een van de weinige systemen op de markt die de optimalisatie van roll-on/roll-off containers aankan. Ten tweede kent AMCS de wereldwijde afval- en recyclingindustrie zeer goed. Routeplanner en Fleet Planner zijn allebeide gebaseerd op de afvalmarkt; de concepten en parameters zijn afgestemd op de afvallogistiek. Andere software is doorgaans generieker.”

Hij noemt verder ook dat routes die AMCS oplevert van betere kwaliteit waren dan de andere softwarepakketten die tijdens het selectieproces in 2012 zijn getest. “In 2017 was dit nog steeds hetzelfde. Veel software levert routes op die bestuurders niet begrijpen, bijvoorbeeld twee vrachtwagens in dezelfde straat. En dan luidt het simpelweg: ‘Als de chauffeur het niet snapt, doet hij het niet’. AMCS heeft geïnvesteerd in slimme algoritmen die bestuurders begrijpen. Ze accepteren daarom de routes en rijden ze dienovereenkomstig. En tot slot, ook niet onbelangrijk: AMCS investeert in ontwikkelingen die relevant zijn voor de afvalmarkt, zoals the Internet of Things, IoT. Ingebouwde sensoren in ondergrondse containers wisselen real-time data uit met Fleet Planner die daardoor kan voorspellen wanneer containers vol zijn.”

Op basis hiervan worden automatisch de meest efficiënte routes gegenereerd, legt hij uit. “De chauffeur ontvangt routes rechtstreeks vanuit Fleet Planner in de cabine. Hiermee wordt de planning volledig automatisch aangestuurd door IoT wat resulteert in een verhoging van het vulniveau van de containers. Doordat - in vergelijking met vaste afvalinzamelingsroutes - niet elke container hoeft te worden geleegd, zijn er minder voertuigen nodig om de ledigingsgorders uit te voeren. Bovendien kan er gemakkelijk een extra stop op een route worden ingepland. "

Volgens hem verbetert ook dit de efficiëntie van de wereldwijde afvalinzameling van SUEZ. "Dit komt nog eens bij de andere efficiëntieverbeteringen die ik noemde, zoals de kortere tijd per order, de groie vab de productiviteit en de tijdwinst bij de planning", besluit Peter Bevers aan het einde van het interview. "Mede daardoor heeft AMCS Intelligente Optimalisation zich de laatste jaren boven verwachting bewezen."