Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
VidéPro-3.jpg

Software en technologie voor de afval-, recycling- en grondstoffenbranche

Sectoren

Eén platform voor alle soorten bedrijven

Het AMCS platform is ontworpen voor end-to-end dekking van alle processen voor een groot aantal bedrijfstakken in de hele sector. Het platform past bij bedrijven specifiek gericht op monostromen  maar ook bij bedrijven die in meerdere branches actief zijn. Zo wordt het hele spectrum van afval-gerelateerde diensten bediend. Allemaal in één platform.

Gemeentelijk afval

Dit platform is er voor de specifieke eisen van afvalinzameling en recyclen van huishoudelijk afval, inclusief diftar ondersteuning. Of u nu afval inzamelt op basis van vaste routes, dynamische inzameling, of geavanceerde draadloze vulgraadmetingen inzet voor het ophalen van containers: dit platform dekt het allemaal.

Commercieel & industrieel afval en Bouw & sloop

Zit uw bedrijf in het commercieel- en industrieel afval, of in bouw- en sloopafval? Dit branche specifieke softwareplatform is daar bij uitstek geschikt voor. Complexe prijsstelling, de dynamiek rond logistiek voor de verschillende soorten containers, integratie met voertuigen en weegbruggen en complexe facturatie.

Recycling

In het platform is functionaliteit opgenomen voor ondersteuning van het hele recycling-proces. Vanaf het bepalen van de kwaliteit van het ingezamelde materiaal, tot voorraadbeheer en het verhandelen van materialen, ook naar het buitenland.

bel mij terug